Az iskola

A Watson Coach Iskola 2014-ben alapítódott. Ma virágkorát éli. Öt évfolyam tanult cselekvésorientált módon coaching csoport vezetést. A végzettek nem „repültek” el, közösséget építünk. Fejlesztő projekteket indítottunk, programokat, eseményeket szervezünk és tartunk. Együttműködésben, egymás támogatásában mozgunk. Bizalmat és tiszteletet alakítottunk ki, ahogyan tesszük ezt egy coaching csoportban is.

Missziónkhoz hűen, a coaching bemutatása, cselekvésorientált működésének éltetése a célunk. Ehhez folyamatosan dolgozunk magunkon, fejlesztjük coach szerepünket, módszertani repertoárunkat. A cselekvésben hiszünk. Ezért folyamatos cselekvésben vagyunk.

"Mert nem az a fontos, hogy mit tudunk magunkról, hanem hogy mit cselekszünk magunkért."
A módszer

A cselekvésorientált Watson coaching egy csoport coaching mód.

Az a célja, hogy a résztvevők csoportban dolgozzanak a coaching témáikon, aktuális kérdéseiken, helyzeteiken.

A csoportban, a csoport által, a csoport számára.

A cselekvésorientált mód, ami egyedivé teszi a témák feldolgozását, a pszichodráma módszertanából merítkezik.

A coach a témákat, helyzeteket megjeleníti, cselekvésbe fordítja, ezzel új perspektívákat nyit, elhagyva a megszokott gondolkodást, működést. Legnagyobb haszna a munkának, hogy a témahozó nemcsak új válaszokat talál, hanem ki is próbálhatja azokat. Az elgondolásain túl, lesz egy saját élménye arról, hogyan tudja azokat megvalósítani.

A coach csoportvezetőként bizalmat épít, a csoporttagok arra szerződnek, hogy biztosítják egymásnak az elfogadó, biztonságos teret, ahol bármilyen téma előkerülhet. A kapcsolatok partneriek, kölcsönösségen alapulnak.  Nincs megítélés, kritika, elvárás.
 

Amikor valaki dolgozik a témáján a coach vezetésével, akkor a csoporttagok un. segédén szerepbe kerülnek. Ott és olyan módon támogatják a munkát, amire szüksége van a témahozónak, ahogy halad a fejlődésében, változásában.

A coaching munkában a kérdések, a személyes önreflexió, önértékelés, témái mindig kapcsolódnak konkrét helyzetekhez, emberekhez. Ezeket a megtörtént, aktuálisan zajló, vagy lehetséges helyzeteket lejátszva dolgozza meg a főszereplő, vagyis például egy beszélgetés, vagy vita valóságosan megjelenik a „színpadon”. Amikor elérkezik ahhoz a ponthoz a főszereplő, hogy nem tudja, mit tegyen, akkor a csoporttagok mozgósítják tapasztalataikat, kreativitásukat, ötleteiket. Ami fontos, hogy ezt nem tanácsadással teszik, hanem a módszertan eszköztárával. Így támogatva ezzel a főszereplő felnőttségének, önálló döntésének megőrzését. Aki a témáján dolgozik új megoldással, konkrét következő lépés tervvel fejezi be a munkát, amit kipróbált, megélt működőképesnek.
 

A Watson csoport perspektívaváltást hoz létre, új megoldási stratégiákat ad, arra tanít, hogy hogyan írjuk újra életük forgatókönyvét. Egyedülálló, élvezetes módszer, mely erős, semmivel össze nem hasonlítható élményt nyújt. 

©2017 BY WATSON COACH ISKOLA.

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle